Prémio Atleta Revelação Ended

 • António Sardo
  4% 9 / 217
 • Dallety Sathler
  10% 23 / 217
 • Frederico Ferreira
  10% 23 / 217
 • Tiago Lopes
  14% 31 / 217
 • Tomás Reis "Rex"
  3% 7 / 217
 • Vasco Ponce
  57% 124 / 217
X